Bøger

Det store bedrag. Om danske og norske søfolk i Napoleons tjeneste 1808 – 1813. 308 sider. Udkommet 1. april 2015. 308 sider. Pris 248 kr inkl. moms og forsendelse i Danmark ved bestilling hos forlaget: www.grifo.dk.

Det store bedrag, forside foto

Kampen om Norge 1788 – 1814. Om Frederik 6. og hans krige. Udkommet i 2014.  800 sider, ill. Pris 248 kr inkl. moms og forsendelse. Bestilling på Forlaget Grifos hjemmeside:  www.grifo.dk

Kampen om Norge, bogforside

Håndbog for slægtsforskere. e-Bog om slægtsforskning på nettet og på arkiverne. Udkommet 2014. Er ikke udgivet som trykt bog, da bogen indeholder hyperaktive link, der viser, hvordan man finder oplysninger om sine slægtninge og bestiller arkivalier ved brug at internettet. Kan bruges på alle computere og e-boglæsere. Kan købes via internetboghandlerne, f.eks. Saxo eller Gad. Prisen kan variere, men ligger typisk på mellem kr. 130 -180 kr. inkl. moms.  Kan også lånes via e-reolen på bibliotekernes hjemmeside.

Haandbog for slaegtsforskere, forside

Slægtsforskning i Danmark (i-bog). 3. udgave udkommet i 2014. Er specielt udviklet til brug på iPad og Mac-computer, da bogen indeholder små videoklip med anvisninger på, hvordan man finder oplysninger om sine slægtninge og bestiller arkivalier ved brug at internettet.  Er ikke udgivet som bog, da den indeholder videoklip og links til internettet. Købes via Apple iTunes under Bøger. Pris 98 kr. inkl. moms.

Slaegtsforskning i Danmark Forside

Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. Udkommet 2009. 348 sider, ill. Pris 248 kr. inkl. moms og forsendelse. Bestilling på Forlaget Grifos hjemmeside: www.grifo.dk

Slaegtsforskning i laegsruller m.m., forside details

Slægtsforskeren ABC. 3. udgave. En håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning. Udkommet i 2011. 440 sider. Pris 248 kr. inkl. moms og forsendelse. Bestilling på Forlaget Grifos hjemmeside: www.grifo.dk

Slaegtsforskerens abc, bogforside

Slægtsforskning for børn, unge og deres forældre. Udkommet 2010. 80 sider. Pris 248 kr. inkl. moms og forsendelse. Bestilling på Forlaget Grifos hjemmeside: www.grifo.dk

Slaegtsforskning for born, unge m.m.

Jean Baptiste Carpentier de Colbaut og den franske revolution. Udkommet 2011. 120 sider illustreret. Baseret på en dagbog fundet på Rigsarkivet. Pris 248 kr. inkl. moms og forsendelse. Bestilling på Forlaget Grifos hjemmeside: www.grifo.dk

Jean Baptiste Carpentier, bogforside

Jens Skrivers og Kirstine Navnløs – to børn i Christian 4’s Tugt- og Børnehus. Udkommet 2008. 160 sider. Pris. Bestilling på Forlaget Grifos hjemmeside: www.grifo.dk

Jens Skrives og Kirstine Navnloes, bogforside